Wat Soesto Freark Smink en Klaasje Postma

Brone: website Pier21
Wat Soesto!, een voorstelling van Freark Smink, is een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden.

`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje. Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frans yn `Wat Soesto!’.

Frans, de hoofdpersoon uit `Wat Soesto!’ kan zich nog goed herinneren hoe hij als jongen languit in het gras kon liggen en naar de vogels luisterde. Wat was hij trots dat hij een boerenzoon was! Onder de strenge hand van zijn vader leerde Frans zelf boer te worden. Dat was niet altijd even gemakkelijk, al hoezeer zijn moeder hem probeerde te beschermen. Later als zelfstandig boer krijgt Frans te maken met eisen vanuit de overheid en druk vanuit de maatschappij. De ene maatregel na de andere discussie, je zou je gaan schamen dat je veehouder bent. Terwijl zijn moeder op de achtergrond onverstoorbaar haar eigen leven leidt, maakt Frans de balans op. Op de keper beschouwd heeft hij geen perspectief, maar ophouden is evenmin een optie. Wat zou hij dan moeten doen met zijn tijd? Waarom zegt de maatschappij niet duidelijker wat zij van de boeren verwachten, zodat hij eindelijk weer trots kan zijn dat hij boer is?

Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink zelf de boer en Klaasje Postma zijn moeder.

Wat Soesto
Wat Soesto Poster

Tekst: Freark Smink
Spel: Freark Smink en Klaasje Postma
Regie: Jos Thie
Productie: Pier21
Fotografie: Jan Bensliman
Vormgeving: Okkinga Communicatie

Frâns: Freark Smink
Syn mem: Klaasje Postma
Stim dochter Froukje: Nynke Heeg
Kreatyf produsint: David Lelieveld
Dekorûntwerp: Mirjam Groote Gansey
Setdress: Ellen Windhorst
Kostúmûntwerp: Hadewych ten Berge
Komposysjes/muzyk: Rogier Bosman
Ljochtûntwerp: Koos de Vries
Technyk: Jeroen van Casteren
Dekorbou: Jelle Snijder
Lûdopnamen: Remko Smids
Grime en kapwurk: Arjen van der Grijn
Ynstekker: Douwe de Bildt
Kommunikaasje: Nina Visser, Wini Weidenaar
Produksje koördinator: Alie Falkena
Foarmjouwing: Anna Witteveen
Artwurk publisiteitsbyld: Bernard Roorda
Finânsjes: Klaas Scheffer
Saaklike lieding: Maaike Beckers
Stazjêre: Jaleesa Schiphorst
Fûnsewinning: Gerrie Visser
Nederlânske oersetting: Hedwig Oldenhof
Ried fan tafersjoch Pier21: Bert Looper, Albert Beekhuizen en Jojanneke Braam.
Artistieke ried fan Pier21: Jos Thie, Bouke Oldenhof en Karin Netten.

Videofragmenten