Privacyverklaring

Doeleinden

Voor het ontvangen van Freark Smink Produkties Nieuwsbrieven en voor het participeren in sommige onderdelen van de website/applicatie is de registratie van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over theateractiviteiten, enquĂȘtes en interessante aanbiedingen. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in). Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Toestemming

Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door Freark Smink Produkties. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd.

Beveiliging

Uw gegevens die u via de website/applicatie hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Rechten

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Freark Smink Produkties te richten contact@frearksmink.nl. Freark Smink Produkties zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij Freark Smink Produkties aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Freark Smink Produkties melden. Freark Smink Produkties zal in uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij Freark Smink Produkties hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Freark Smink Produkties uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

Verdere gegevensverwerking

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website/applicatie. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek.