JAMEIMY

JA MEI MY

met
Klaasje Postma
en
Freark Smink

JAMEIMY

Klaasje Postma maakte met JA-MEI-MY een vervolg op het succesvolle stuk Rolling Home. Ging Rolling Home met name over haar moeder, in deze voorstelling komt ze steeds meer uit bij zichzelf. En hoe eerlijk ben je dan, als het over jezelf gaat? JA-MEI-MY gaat over de mechanismen, levenspatronen en verwachtingen die je hebt en die herkenbaar lijken voor alle generaties. In JA-MEI-MY wisselen vreugde en verdriet, heimwee en verlangen, spanning en ultieme vrolijkheid elkaar af. JA-MEI-MY laat tegelijk de zoektocht van een acteursechtpaar om hierover een stuk tot stand te brengen zien. De Leeuwarder Courant schreef over JA-MEI-MY: ‘Feest der herkenning’, het Fries Dagblad schreef: ‘Indringend egodocument zonder valse pathetiek’. Tekst: Klaasje Postma Regie: Pieter Stellingwerf Spel: Klaasje Postma en Freark Smink Decorontwerp: Gjalt Pilat Kostuums: Lidwien van der Veer Tourneeplanning en producent: David Lelieveld Decorbouw en techniek: Jan Bruinsma Fotografie publiciteitsmateriaal: Jan Bensliman